I Norge har vi ikke en standard vigselkappe.
Før var det rettsalene og humanetiske forbund som tok seg av vigsler.
Nå har ikke rettsalene vigsler mer, dette er overført til kommunene.

Ang. bruk av kappe under vigsler er det helt opp til kommunene selv hva de vil bruke.
De fleste har valgt å bruke samme kappe som rettsalene brukte. (Advokatkappe).
Bruk av advokatkappe er ikke regulert utenfor rettsalen og kan derfor fritt brukes til vigsler også av kommunene.
Enkelte kommuner har gitt oss tilbakemelding på at tingretten sier at kommunene ikke kan bruke advokatkapper,
men de har altså ikke hjemmel til å nekte kommunene dette.

De fleste kommuner har valgt å bruke advokatkappe, pga utseende av kappen.
Vi har advokatkapper på lager for omgående levering.
Vi kan også levere protokollkapper.
Vi har ikke disse på lager, så en produksjonstid på ca 3 måneder må forventes.